ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES


Η παρούσα ιστοσελίδα της TRISOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Η παρούσα πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται κατωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.


1. Τί είναι τα cookies

Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρή ποσότητα πληροφορίας και τα οποία μεταφορτώνονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας σε επόμενες επισκέψεις και να θυμάται τις ενέργειες και προτιμήσεις σας. Επιπλέον, τα cookies συμβάλλουν στην ανάλυση των δεδομένων χρήσης της Ιστοσελίδας και στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την πλοήγηση σε αυτήν.


2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε

Η TRISOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα της τόσο προσωρινά (session) cookies, τα οποία διαγράφονται όταν τελειώσετε την πλοήγηση σας σε αυτή, όσο και μόνιμα (persistent) cookies, τα οποία διατηρούνται στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας μέχρι τη λήξη τους ή μέχρι εσείς να τα διαγράψετε. Επίσης, χρησιμοποιεί απολύτως απαραίτητα cookies (strictly necessary cookies) και cookies στατιστικής ανάλυσης (statistics). Ορισμένα από τα cookies της δεύτερης κατηγορίας είναι cookies τρίτων μερών (third party cookies), δηλαδή τοποθετούνται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας από τρίτα μέρη όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Μέσω αυτών των cookies, τα τρίτα μέρη συλλέγουν δεδομένα για λόγους ανάλυσης της αλληλεπίδρασής σας με την Ιστοσελίδα. Τα τρίτα μέρη παρέχουν δικές τους πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών από cookies στους διαδικτυακούς τόπους τους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους με τον τρόπο που αναφέρεται στην κάτωθι ενότητα «Δικαιώματα».
Πιο συγκεκριμένα, στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι cookies:

1) Απολύτως απαραίτητα cookies

Πρόκειται για προσωρινά (session) cookies που είναι αναγκαία για να λειτουργήσει η Ιστοσελίδα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια ότι ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας δεν θα λειτουργούν. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν.


2) Cookies τρίτων μερών (ή στοχευμένα cookies)

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών για τη χρήση της Ιστοσελίδας και τη βελτίωση και έρευνα περί των στοιχείων και υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή.

3) Cookies τρίτων μερών (ή στοχευμένα cookies)

Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, οι φυλλομετρητές των χρηστών (web browser) μπορεί να δέχονται cookies τρίτων. Τα cookies τρίτων εγκαθίστανται από ιστοσελίδα διαφορετική, από αυτήν στην οποία περιηγείται ο χρήστης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων ονομάτων χώρου), τα οποία βρίσκονται σε εξυπηρετητές υπολογιστών (computer servers) διαφορετικούς από αυτούς που φιλοξενούν την ιστοσελίδα, στην οποία περιηγούνται. Τα τρίτα μέρη παρέχουν δικές τους πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών από cookies στους διαδικτυακούς τόπους τους.

Κατωτέρω θα βρείτε τη λίστα των cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα:

4) Cookies που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες

3. Δικαιώματα

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε ή κάνοντας τη σχετική αλλαγή στις Ρυθμίσεις Cookies στις οποίες παραπέμπει η Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις η απόρριψη των cookies ενδέχεται να προκαλέσει δυσχέρεια στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ακολούθως παρατίθενται παραπομπές των βασικότερων web browser, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις. Συνίσταται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση.

Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη επίσημη βιβλιογραφία τους.

4. Γενικά 

Η Πολιτική Cookies συμπληρώνεται από την Πολιτική Απορρήτου https://www.trisor.gr/πολιτική απορρήτου της TRISOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αφορά την Ιστοσελίδα και οι ορισμοί που περιέχονται σε αυτή έχουν την ίδια έννοια και στην παρούσα Πολιτική Cookies. Εφόσον οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies που χρησιμοποιούνται από την TRISOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Ιστοσελίδα συνδυαστούν με προσωπικές σας πληροφορίες, θα αντιμετωπιστούν ως προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Cookies, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: support@trisor.gr